AEM Dual Chamber Intake System D.C. HONDA CIVIC CX/DX/LX L4-1.6L M/T 1996-2000

£519.83

AEM Dual Chamber Intake System D.C. HONDA CIVIC CX/DX/LX L4-1.6L M/T 1996-2000

SKU: AEM-24-6013C Category:

Description

AEM
Dual Chamber Intake System
D.C. HONDA CIVIC CX/DX/LX L4-1.6L M/T 1996-2000
AEM Intakes and Filters